Περιγραφή

THE MOOD

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Key Technical Specifications

Burner Type Tube burner
ITC Controller  
Model  Freestanding
Remote Control Type Wired
Shape  Landscape
Type Outdoor
View Type See Through

Manual

Manual

Manual Fireplace

The MOOD is a modern frameless Faber fire on gas

THE MOOD

The MOOD is a modern frameless Faber fire on gas. The fire can be used free standing or built in. You can choose a single-side fire or a see-through fire.

  • A Faber outdoor fire with a timeless design.
  • A Faber outdoor fire with many inset options.
  • Suitable for propane, biopropane or natural gas.
  • Works on gas bottles or natural gas from a gas socket.

The patented burner

Our famous flame effect starts with our burners. This Faber specialisation is based on years of in-house development and experience. Together with the decorations, such as a log set, the burner determines the ‘character’ of the fire you look at; broadly spread in the fire, or in the middle, stretched out or vertical, more dynamic or really calm. It’s a matter of taste!

Choose the fuel type for your fire

A wood fire vs a gas fire

A wood fire is classic and traditional of course, but gas fires make life a lot easier. You don’t have to keep adding wood and fuel the fire. A gas fire only requires remote control – you operate the fire, ignition, flame height and the fire effect, simply and accurately with a push on the button. Easy and clean!

You need to buy separate fuel for your wood fire, it needs to be delivered and you need to store it. That does not apply to gas. And talking about fuel, you don’t smell a gas fire outside, but a wood fire you often do. The smell of a wood fire is not to everyone’s taste and a wood fire produces fine dust too. Those are reasons why wood fires are allowed in fewer areas or bound by specific rules.

A gas fire also requires less cleaning work than a wood fire. For cleaning the glass of the gas fire, it is best to use the special Faber glass cleaner and to comply with the instructions in the supplied manual. Also make sure you have periodic maintenance carried out. That is all. So, a gas fire is low maintenance and comfortable in use compared to a wood fire. Should there be a fault, you just contact the Faber fire specialist.

THE MOOD

Το MOOD είναι μια μοντέρνα φωτιά χωρίς καύση Faber. Η πυρκαγιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερη όρθια ή ενσωματωμένη. Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτιά μίας όψης ή μια φωτιά.

  • Μια εξωτερική φωτιά Faber με διαχρονικό σχεδιασμό.
  • Μια εξωτερική φωτιά Faber με πολλές επιλογές ένθετων.
  • Κατάλληλο για προπάνιο, βιοπροπάνιο ή φυσικό αέριο.
  • Λειτουργεί σε φιάλες αερίου ή φυσικό αέριο από μια πρίζα αερίου.

Εντοιχιζόμενο – Ορθογώνιο – Διακοσμητικό Καύσης: Ξύλο – Τύπος θέας: Μια

Βασικά Χαρακτηριστικά

Fireplace  / Τζάκια Αερίου

Πίνακας Χαρακτηριστικών

THE MOOD
Τύπος καυσίμου Αέριο
Τύπος Outdoor
Μοντέλο Ενσωματωμένο
Τύπος προβολής Εμπρός
Σχήμα Τοπίο
Μονάδα φωτισμού
Τύπος καυστήρα Καυστήρας σωλήνων
Τύπος διακόσμησης Logset, White Carrara Pebbles
Τύπος τηλεχειριστηρίου Wired
ITC Controller Όχι
Ελάχιστη παραγωγή θερμότητας (kw)
Ονομαστική θερμική έξοδος (kW)

Ενεργειακή Κλάση

Διαστάσεις

Faber

Το διάσημο εφέ φλόγας ξεκινά με τους καυστήρες μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλούσιες, γεμάτες φλόγες

Ένα Faber Flat Burner® γεμίζει τη φωτιά με όμορφες φλόγες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύνδεση φυσικού αερίου

Όλες οι πυρκαγιές Faber είναι κατάλληλες για χρήση σε αέριο προπάνιο ή αέριο βιοπροπάνιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ