Τι επιλογές έχω?

Τζάκια Faber e-MatriX

800 500 i faber tzakia2
800 500 faber tzakia

e-MatriX
Mood fires
800/500

matrix faber 800 650 1
800 650 faber tzakia

e-MatriX Mood fires
800/650

1050 400 i faber tzakia2
1050 400 faber tzakia

e-MatriX Linear fires
1050/400

1300 400 i faber tzakia2
1300 400 faber tzakia

e-MatriX
Linear fires
1300/400

800 650 i faber tzakia
800 1600 faber tzakia

e-MatriX
Vertical fires
800/1600

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

see through faberΔιαμπερές

room devider faberΔιαχωριστής Δωματίου

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

see through faberΔιαμπερές

Τι επιλογές έχω?

Τζάκια Faber MatriX

MatriX 450-500 III 5
450 500 faber tzakia

MatriX
fires
450/500

450 650 iii general gas1
450 650 faber tzakia

MatriX fires
450/650

800 500 i faber tzakia
800 500 faber tzakia

MatriX fires
800/500

matrix faber 800 650
800 650 faber tzakia

MatriX
fires
800/650

matrix faber 1050 500
1050 500 faber tzakia

MatriX
fires
1050/500

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

see through faberΔιαμπερές

room devider faberΔιαχωριστής Δωματίου

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

see through faberΔιαμπερές

room devider faberΔιαχωριστής Δωματίου

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

see through faberΔιαμπερές

room devider faberΔιαχωριστής Δωματίου

MatriX Log Burner® 2.0

MatriX Log Burner® 2.0

A choice of:
MatriX Log Burner® 3.0
MatriX Log Burner® 2.0

A choice of:
MatriX Log Burner® 3.0
MatriX Log Burner® 2.0

A choice of:
MatriX Log Burner® 3.0
MatriX Log Burner® 2.0

MatriX 450-500 III 5
1050 600 faber tzakia

MatriX
fires
1050/650

450 650 iii general gas1
800 500 faber tzakia

MatriX fires
800/400

800 500 i faber tzakia
1050 400 faber tzakia

MatriX fires
1050/400

matrix faber 800 650
1300 400 faber tzakia

MatriX
fires
1300/400

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

see through faberΔιαμπερές

room devider faberΔιαχωριστής Δωματίου

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

Διαθέσιμα Μοντέλα:

1 Sided1 Όψης

2-sided-faber-tzakia2 Όψεων

3sided faber tzakia3 Όψεων

A choice of:
MatriX Log Burner® 3.0
MatriX Log Burner® 2.0

Double Line Burner
Take note: end-of-range
model, limited availability

Double Line Burner
Take note: end-of-range
model, limited availability

Double Line Burner
Take note: end-of-range
model, limited availability